Planowanie budżetu na home staging

Shape Image One
Planowanie budżetu na home staging

Budżet, jaki należy przeznaczyć na home staging jest zagadnieniem budzącym wiele kontrowersji w branży. Generalną zasadą jest dopilnowanie, aby wydatki na home staging nie przekroczyły osiągniętego dzięki nim wzrostu wartości nieruchomości.

Wartość nieruchomości jest kategorią subiektywną, dlatego określenie wydatków nie jest możliwe poprzez zastosowanie prostej formuły matematycznej. Wymaga ono bowiem zrozumienia, jaka jest realna wartość nieruchomości, co z kolei wiąże się z dokonaniem wyceny nieruchomości.

RZETELNA WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Należy pamiętać, że nawet mając wycenę nieruchomości wykonaną przez rzeczoznawcę majątkowego, nadal dysponujemy materiałem, który niesie ze sobą pierwiastek subiektywny. Rzeczoznawca majątkowy wyceniając daną nieruchomość stosuje bardzo skomplikowane formuły statystyczne i matematyczne, ale nadal podkłada do wzoru wiele parametrów, które musi określić subiektywnie. Wykonując na przykład wycenę metodą porównawczą, rzeczoznawca będzie musiał subiektywnie ocenić, czy nieruchomość, która jest poddana wycenie, jest pod względem określonych parametrów lepsza czy gorsza od nieruchomości, którą przyjął do porównania, nawet jeżeli zna ceny transakcyjne, a nie tylko ceny ofertowe. Dlatego też wykonując nasz zawód rzadko posiłkujemy się wycenami rzeczoznawców, a szacunkową wartość nieruchomości staramy się określić na podstawie porównywalnych ofert dostępnych w wyszukiwarkach internetowych. Należy przy tym pamiętać, że ceny ofertowe mogą się różnić od cen transakcyjnych nawet o 30%. Nie należy zatem przedstawiać klientowi wyników takiej analizy, a jej rezultaty zatrzymać wyłącznie dla siebie jako materiał referencyjny.

HOME STAGING W POLSCE JEST RELATYWNIE DROŻSZY

Złotą zasadą home stagingu przyjętą w krajach zachodnich jest założenie, że budżet przyjęty na home staging nie przekracza 1% wartości nieruchomości. Z naszych doświadczeń wynika, że budżet wysokości 1% wartości nieruchomości, szczególnie w przypadku nieruchomości o niskiej wartości, jest z reguły niewystarczający do wykonania nawet podstawowych prac związanych z home stagingiem. Wpływ na taką sytuację ma kilka czynników. Ceny akcesoriów dekoracyjnych w Polsce i na zachodzie są porównywalne, ale nasza siła nabywcza jest dużo niższa. Home staging jest zatem w Polsce relatywnie droższy niż na zachodzie, zwłaszcza w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie ceny mebli i akcesoriów dekoracyjnych są bardzo atrakcyjne.

PRZEPAŚĆ W ARCHITEKTURZE POMIĘDZY KOŃCEM XX A XXI WIEKIEM

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad dokonaliśmy w Polsce skoku cywilizacyjnego. Przeszliśmy z okresu niedoboru podstawowych dóbr życiowych do stanu porównywalnego z poziomem życia w krajach zachodnich. W konsekwencji w Polsce nieruchomości z lat 80-tych czy 90-tych konkurują z nowymi nieruchomościami budowanymi według zupełnie innych standardów i dla innego klienta docelowego. Standard nieruchomości na zachodzie był podnoszony stopniowo, w miarę upływu czasu. W Polsce nagłe pojawienie się materiałów wykończeniowych i mebli o nieporównywalnym do tej pory standardzie sprawiło, że istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy nieruchomościami budowanymi po roku 2000 a nieruchomościami z XX wieku.

SPROSTANIE WYSOKIM OCZEKIWANIOM

Dzięki magazynom wnętrzarskim, programom telewizyjnym i dalekim zagranicznym podróżom, Polacy w sposób skokowy zwiększyli oczekiwania w stosunku do nieruchomości, w których żyją. Czasami nawet pamiętając czasy niedoboru, mamy wyższe oczekiwania niż nasi odpowiednicy na zachodzie, którzy standard życia oceniają bardziej realnie. Polacy często dążą do standardów kreowanych przez magazyny wnętrzarskie, w których z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowości, za którymi nie sposób nadążyć.

3-5% WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Jak zatem realnie określić budżet na home staging? Na to pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej wydajemy między 3-5% wartości nieruchomości. Odsetek ten zależy od zakresu prac: od tego czy do wykonania są tylko prace dekoracyjne, czy również na szerszą skalę zakrojone prace remontowe.

Home stager powinien być w stanie ocenić, czy dana nieruchomość kwalifikuje się do home stagingu czy też do generalnego remontu. Pamiętajmy, że w przypadku remontu klient musi liczyć się z tym, że nieruchomość może być sprzedana za cenę niższą niż oczekiwał. Szacowanie wysokości budżetu na home staging zawsze wymaga dużej rozwagi i doświadczenia.


Jeżeli czujesz, że nie masz wystarczającego doświadczenia, by samodzielnie określić budżet na prace home stagingowe lub masz do czynienia ze zleceniem wysokobudżetowym – rozważ, czy jesteś gotów podjąć się takiego wyzwania. Możesz podjąć decyzję samodzielnie bądź skorzystać z naszej pomocy.