JAK WYGLĄDA PIERWSZE SPOTKANIE Z HOME STAGEREM?

Shape Image One
JAK WYGLĄDA PIERWSZE SPOTKANIE Z HOME STAGEREM?

Od czego zaczynamy home staging? Pierwszy etep pracy to zawsze wizyta w lokalu i ocena stanu nieruchomości. Wszystkie prace home stagingowe poprzedza tzw. spotkanie konsultacyjne. Nie można przeprowadzić home stagingu bez wizyty w lokalu. Nie da się przeprowadzić konsultacji zdalnie. Pierwsza wizyta w nieruchomości zawsze zaczyna się tak samo. Home stager odwiedza lokal i wnikliwie analizuje jego możliwości. 

POCZĄTEK WSPÓŁPRACY

Konsultacja może stanowić samodzielną usługę lub być wstępem do dalszej współpracy. Spotkanie, które stanowi początek dalszej pracy z home stagerem zazwyczaj składa się z dwóch etapów. Pierwszy to prezentacja nieruchomości – właściciel sam oprowadza i opowiada o lokalu. Drugi to analiza stanu nieruchomości przeprowadzona przez home stagera. Idealny układ to taki, w którym właściciel ufa home stagerowi pozwalając mu na nieskrępowane buszowanie po mieszkaniu. Home stager zagląda do szafek, pod dywan, sprawdza krany, otwiera okna, ocenia wszystko bardzo skrupulatnie i analizuje, do jakiej grupy docelowej przypisać daną nieruchomość. Home stager analizuje wnętrze, a już po wizycie, podczas kolejnego spotkania lub drogą mailową, przedstawia klientowi strategię i plan działania. Spotkanie konsultacyjne trwa minimum półtorej godziny, zależy to oczywiście od metrażu i stanu nieruchomości.

WSTĘP, ROZWINIĘCIE I PODSUMOWANIE

Konsultacja, która stanowi samodzielną, jednorazową usługę ma podobny przebieg, ale trwa nieco dłużej. Analogicznie, właściciel najpierw sam oprowadza i opowiada o lokalu, następnie home stager analizuje stan nieruchomości i określa jej mocne i słabe strony. Trzeci etap spotkania to przygotowanie rekomendacji dla właściciela. Home stager przedstawia klientowi swoje wnioski i sugeruje zakres prac, które należy przeprowadzić, by podnieść atrakcyjność rynkową danego lokalu. Konsultacja ma charakter rozmowy. Klient może, a wręcz powinien, robić notatki natomiast home stager na tym etapie nie przygotowuje raportu w formie pisemnej. Raport to osobna usługa, o której napiszemy więcej w kolejnym artykule.